Djurvälfärd

Inte enbart en etisk fråga

Animaliebaserade livsmedel är ett svårt matområde att navigera inom. Det handlar om att få fram produkter som är prismässigt accepterade samtidigt som produktionen ska vara av tillräckligt hög kvalitet för djurens välfärd. Medvetna konsumenter ska vilja köpa produkterna.

Vi har god erfarenhet av frågor som grundar sig inom området konsument och handel. Denna kunskap är en god resurs för företag som vill se över sin hantering.

Vår bakgrund inom dagligvaruhandeln så finns även ansvaret för att ta fram förhållningsätt och policy gällande inköp av animalier som ska få säljas i detaljhandelsdiskar och vad som inte ska få säljas. Förhållningssättet förändras över tiden när nya fakta kommer fram gällande djur och hanteringen av djur.

Vi har därför erfarenheter av att samarbeta med djuruppfödare/producenter, forskare och leverantörer som vill kunna ta fram och marknadsföra olika produktslag tillsammans med djurvälfärdsargument.