Produktutveckling

Sedan i början av 1990-talet har vi medverkat och haft huvudansvaret inom konsumentkooperationen för att ta fram nya miljö, djuretiska, Fairtrade och ekologiskt märkta produkter till marknaden och skapa försäljning av dessa. Arbetet har oftast skett i direkt samarbete med intresserade producenter, leverantörer, forskare och försäljning- och inköpsorganisationer som valt att vara med i denna utveckling.

Ekologisk mat och produkterna som profilerar detta har till en början arbetats fram i ett nära samarbete med pionjärer på produktutvecklingsområdet lantbruk och olika producenter. Vi har därför en god kunskap i vad man behöver tänka på för företaget som står inför beslut att ta fram ekologiska och miljömärkta produkter